ظریف: امریکا بانک‌های اروپایی را به علت تسهیل عملیات بانکی با ایران مجازات نمی‌کند