روزی که لشگر خراسان به یاری آبادان شتافت

مراسم گرامیداشت سالروز شکسته شدن حصر آبادان با حضور نیروهای نظامی و انتظامی در این شهر برگزار شد.۰۹:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر