بودجه گسترش بزرگراه همت تامین می شود

اعتبارویژه دولت برای پروژه ملی ادامه بزرگراه همت به زودی اختصاص می یابد.۰۹:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر