مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری

مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری با سخنرانی رئیس جمهور آغاز شد.۰۹:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر