تمجید وزیر ورزش روسیه از نوع بازی یاران آزمون و عزت‌اللهی

وزیر ورزش روسیه نوع بازی یاران آزمون و عزت‌اللهی در هفته هشتم لیگ برتر این کشور را مورد تحسین قرار داد.