تمجید وزیر ورزش روسیه از نوع بازی یاران آزمون و عزت‌اللهی