اعترافات یک جنایتکار اقتصادی/ خم‌کردن قامت اقتصاد ایرانی با بانک جهانی

یک تحلیلگر آمریکایی با بیان این که ۲۵ کشور در لیست انتظار محرمانه‌ آمریکا برای تهاجم قرار دارند نوشت: هدف از تاسیس سازمانهای بین‌المللی توسط قدرتهای جهانی را این می‌داند که قامت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را خم کنند.