کاریکاتور/ مشتری مستهجن

ایران خبر- بر اساس آمار، یک میلیون کاربر ایرانی مشتری سایت های مستهجن هستند.