صنعت گردشگری می‌تواند یکی از راههای مهم برای اشتغالزایی جوانان باشد/ جذب سرمایه و انتقال فناوری و ایجاد اشتغال از اهداف مهم دولت است

رئیس جمهور با بیان اینکه بی تردید یکی از راه‌های توسعه در کشور می‌تواند صنعت گردشگری باشد گفت: این صنعت با توجه به ابعاد مختلف و فراوانی که دارد می‌تواند یکی از راههای مهم و نزدیک به منظور اشتغالزایی برای جوانان باشد.