صنعت گردشگری می‌تواند یکی از راههای مهم برای اشتغالزایی جوانان باشد/ جذب سرمایه و انتقال فناوری و ایجاد اشتغال از اهداف مهم دولت است