نیویورک تایمز: آیا معشوقه سابق بیل کلینتون در مناظره هیلاری و ترامپ حضور دارد؟