خروج گروه جدیدی از افراد مسلح سوری از منطقه وعر در حومه حمص

شمار دیگری از افراد مسلح به همراه خانواده‌هایشان در چارچوب تلاش‌ها برای آشتی ملی، امروز از منطقه وعر در حومه حمص خارج می‌شوند.