دو مربی را به شورای فنی معرفی کرده‌ام/ طلایی: از نظر مربی در ایران مشکل نداریم