برنامه ریزی بلندمدت؛ لازمه حل ریشه ای آسیب های اجتماعی

وزیر کشور گفت: باید برنامه ریزی های میان و بلند مدت داشته باشیم تا مشکلات و آسیب های اجتماعی را به صورت ریشه ای حل کنیم.۰۹:۵۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر