معاینه فنی برای کدام خودروها لازم است؟

تمامی دارندگان خودروهای تولید داخل و وارداتی موظفند پس از گذشت ۵ سال از شماره‌گذاری این خودروها، نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند.۰۹:۵۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر