قرارداد با بوئینگ بسیار پیچیده است

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که واگذاری هواپیمای خریداری شده ایران از آمریکا به آسانی صورت نخواهد گرفت افزود: نشست های مشترک این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی قراردادهای خرید هواپیما ادامه خواهد داشت.۱۰:۰۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر