افزایش بهای نفت

بهای نفت درمعاملات صبح امروز بازار آسیا اندکی افزایش یافت.۱۰:۰۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر