خبری از کاهش سهم نفت نیست/ رشد صنعت فقط ۱/۴ درصد

مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی برای اقتصاد در سال جاری اعلام کرد ۳.۹ درصد از این رقم مربوط به بخش نفت خواهد بود.