ستاره‌ای که می‌تواند کی‌روش و برانکو را دوباره دعوا بیندازد!

مهدی طارمی با اینکه خیلی دیر به جمع قرمزها اضافه شد، اما برانکو بعد از گذشت ۴ هفته او را فیکس بازی داد.