ستاره‌ای که می‌تواند کی‌روش و برانکو را دوباره دعوا بیندازد!