مقام معظم رهبری: یک آقایی آمد پیش من در ملاحظه صلاح خود او و کشور گفتم در فلان قضیه شرکت نکنید (+صوت)