رئال مادرید و جدال سخت برابر دورتموند آماده/ لستر بحران زده میزبان پورتو