نامه محرمانه دیوان محاسبات کشور به وزیر برای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای محرمانه به وزیر ورزش و جوانان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرده است.