دینامو بخارست با تساوی استارت زد/ گلزنی الله‌کرم و سجاد