بعد از ۱۵ سال هیئتی اقتصادی از استرالیا به ایران سفر می‌کند

بعد از حدود ۱۵ سال برای اولین بار یک هیئت بزرگ اقتصادی به همراه وزیر تجارت استرالیا به تهران سفر می‌کنند تا شرایط برقراری روابط اقتصادی در زمینه‌های مختلف را بررسی کنند.