وکیل اولیای‌دم زهرا کاظمی: مرتضوی الفبای‌حقوق را نمی دانست/ درسال ۷۹ حکم‌تعلیق او صادر شد، ولی اجرا نشد