روسیه: غرب هنوز به گروههای ضدسوری جنگ افزار می‌دهد