روسیه: غرب هنوز به گروههای ضدسوری جنگ افزار می‌دهد

چورکین در نیویورک با انتقاد از رویکرد آمریکا، این کشور را به انجام ندادن اقدام های موثر و اجرا نکردن تعهدهای خود در چارچوب توافق واشنگتن و مسکو در ژنو متهم کرد.