با کلینیک گوش و حلق و بینی محک آشنا شوید

هدف ما آن نیست تا یک بیمارستان فوق تخصصی گوش و حلق و بینی در محک راه‌اندازی نماییم. به همین خاطر به منظور انجام جراحی‌های گوش و حلق و بینی، از همکاران حاضر در بیمارستان‌هایی چون امیر اعلم و مسیح دانشوری کمک می‌گیریم. بسیاری از عمل‌های جراحی فرزندان محک به دلیل شرایط خاصی که دارند […]