جذابیت پوشالی ۱۰ خودروی جهان

به گزارش اقتصاد آنلاین، گرچه وسایل و امکانات خودروهای امروزی در مقایسه با وسایلی که رانندگان مجبور بودند در سال ۱۹۸۰ و حتی ۱۹۹۰ بخرند بسیار بهتر هستند، اما همچنان خودروهای نامرغوبی در بازار وجود دارد. با بی توجهی تولیدکنندگان به جمع آوری و بازگردانده شدن اتومبیل ها، فقدان استانداردهای لازم آنها در بخش ایمنی، […]