حمایت صرب‌های بوسنی از تعطیلی جنجالی ۹ ژانویه

صرب‌های بوسنی در همه‌پرسی روز گذشته به تعطیلی روز ملی خود رای مثبت دادند.