مفاد تفاهم جدید واشینگتن و مسکو درباره سوریه

یک رسانه روسی از مفاد تفاهم جدید میان آمریکا و روسیه درباره سوریه پرده برداشت.