تظاهرات علیه هند در پاکستان + تصاویر

مردم شهرهای مختلف پاکستان با برپایی تظاهرات علیه هند، سخنان مودی نخست وزیر این کشور را محکوم کردند.