تمجید رئیس فدراسیون از یاران آزمون و عزت الهی/ روستوف می تواند نماینده شایسته‌ای در اروپا باشد