شهردار اصفهان به عنوان شهردار خلاق تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از روابط عمومی هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، شهرداران برتر شهرهای خلاق صنایع دستی، در نشست جهانی شورای جهانی صنایع دستی که در اصفهان برگزار شد تجلیل شدند. در این برنامه که در منطقه نمونه گردشگری قلعه سرشیر برپا شد، رزی گرین لس رییس جدید شورای جهانی صنایع […]