​کسب رکورد تولید ماهانه در واحد گندله سازی

به گزارش خبرگزاری ایمنا رییس واحد گندله سازی با اعلام این خبر افزود: رکورد قبلی این واحد در اردیبهشت سال ۹۴ و به میزان۶۹۰ هزار و ۵۲۰ تن بدست آمده بود. اسماعیل پور افزود: با مشارکت مؤثر پرسنل تولید و تعمیرات واحد گندله سازی، آموزش مؤثر پرسنل جدید و مدیریت مناسب منابع و تأمین و […]