گلری که سوژه سایت فیفا شد/ روسیه با پیتر چک برابر ایران!