سنگ قبر ترامپ هم آماده شد+ تصاویر

سنگ قبر ترامپ که از پارک مرکزی این شهرجمع آوری شده بود دوباره در یک گالری به نمایش درآمد.۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر