فرسایش سالانه خاک در ایران ۲ میلیارد تن است

رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: سالانه به طور میانگین دو میلیارد تن فرسایش خاک به صورت آبی و بادی در کشور صورت می گیرد.۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر