از گرامیداشت روز ببر در شرق دور تا مسابقات پرورش کدو حلوایی غول‌پیکر

اخبار جهان در روز دوشنبه ۵ مهر با تصاویر جالبی همراه بود.