ارائه تسهیلات بدون ضامن با شرکت های دانش بنیان نوپا

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین گفت: با ارائه تسهیلات بدون ضمانت به شرکت های دانش بنیان نوپا سبب افزایش بازار های هدف کشورمان میشود.