آخرین وضعیت دانش‌آموزان حادثه دیده در واژگونی خودرو

رییس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان فارس از بهبود حال دانش آموزان آسیب دیده در حادثه واژگونی اتومبیل در راه مدرسه خبر داد.