بحرانی که جیب خانوارهای شهری را تهدید می‌کند

در حالی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خانوار شهری، همچنان ادامه روند کاهشی تورم را تایید می‌کند که این کاهش تورم با تغییراتی در سبد مصرفی خانوار شهری به ویژه در اقلام ضروری همچون گوشت و میوه و خشکبار همراه بوده است.