اولاند: اردوگاه کاله را تعطیل می‌کنیم

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور اردوگاه پناهجویان را در کاله را تعطیل و ساکنان آن را به دیگر اردوگاه‌ها در فرانسه منتقل می‌کند.