روبن: هنوز در مورد آمادگی ام نگرانی دارم

آرین روبن، مهاجم بایرن مونیخ مدعی شد که هنوز درمورد آمادگی بدنی اش نگرانی دارد.