۵۰ درصد از انرژی‌های مورد نیاز مایکروسافت تا سال ۲۰۱۸ از منابع تجدیدپذیر تامین خواهند شد