اجرا نشدن برخی از قوانین در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیگیری شود

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه محصولات پتروشیمی در بورس کشور گفت: در بورس نباید اجباری وجود داشته باشد و پیگیری کار باید مانع از بروز سوءاستفاده‌ها شود.