سرمربی اخراجی قطر برای بازگشت به النصر عربستان شرط گذاشت