همه باید به هدایت‌های رهبر انقلاب گوش دل بسپاریم/نیروهای انقلابی در فضایی جدید خود را برای انتخابات آماده کنند

معاون پارلمانی دولت دهم با بیان اینکه هدایت‌های رهبری به افراد مختلف هم به مصلحت خود افراد و هم به مصلحت جامعه است، گفت: نیروهای انقلابی به هدایت‌های رهبری گوش دل بسپارند و خود را در فضایی جدید برای انتخابات آماده کنند.