سی ان بی سی: هیچ انتظاری از حصول توافق در نشست اوپک نیست

وبسایت سی ان بی سی پیش بینی کرد نشست غیررسمی اوپک در الجزایر بی نتیجه خواهد بود.